Švýcarsko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Bodamské jezero, květinový ostrov Mainau + švýcarské perly

luzern-15

Tento krátkodobý poznávací zájezd vás zavede k Bodamskému jezeru, botanické zahradě na ostrově Mainau a k největším vodopádům ve střední Evropě. Dále společně navštívíme městečko Lindau, St. Gallen, Luzern a Kostnici.


 

Program zájezdu

1.den (ne): Odjezd v pozdních večerních hodinách z ČR. Přejezd přes Německo.
2.den (po): Ráno zastávka u VODOPÁDŮ RÝNA , které jsou největší ve střední Evropě. Dále návštěva historického městečka STEIN AM RHEIN s hrázděnými domy. Příjezd k BODAMSKÉMU JEZERU . KOSTNICE - prohlídka historické části města a pa mátek spojených se zdejším Husovým pobytem. Květinový ostrov MAINAU s krásnou botanickou zahradou, procházka mezi obřími sekvojemi i záhony růží potěší každého návštěvníka. Dojezd na nocleh.
3.den (út): Návštěva horské oblasti APPENZELL zakončená výjezdem lanovkou na skalnatý vrchol SÄNTIS – nejvýznamnější dominanta a rozhledový bod východního Švýcarska, okruh po vrcholu. Prohlídka starého biskupského města ST. GALLEN se známým benediktinským opatstvím a klášterní knihovnou (UNESCO), která obsahuje jednu z největších světových středověkých sbírek. V podvečer návštěva romantického bavorského městečka LINDAU na poloostrově v BODAMSKÉM JEZEŘE , jediný přístav v Bavorsku, který zároveň patří k těm nejkrásnějším. Návrat na nocleh.
4.den (st): Cesta do středního Švýcarska: kolem jezer do městečka ARTH - GOLDAU, odtud zubačkou na legendární vrchol RIGI s krásným výhledem na střední Švýcarsko. Možnost pěšího výletu po úbočí Rigi k mezistanici a návrat zubačkou. Dále vyhlídková cesta autobusem po nádherném břehu jezera VIERWALDSTÄTTERSEE do LUZERNU - historického města s charakteristickým vrcholem Pilatus, dvěma krytými dřevěnými mosty, zachovaným opevněním a zajímavými kostely.
5.den (čt): Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

Ubytování

Ubytování je na švýcarsko-rakouské hranici, většinou v Rakousku.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Ubytování je na švýcarsko-rakouské hranici, většinou v Rakousku.
  • 2x snídani

Cena nezahrnuje

  • vstupy a jízdné (cca 140 CHF a 25 Euro)

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 180 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: : 1000 Kč)
  • 2x večeře (3chodové menu) (příplatek: : 1140 Kč)

Zajímavosti

Bodamské jezero:

Luzern: Hlavní město stejnojmenného kantonu se poprvé připomíná jako rybářská osada již v r.840. Ta ...

Mainau: Mainau je ostrov ležící uprostřed Bodamského jezera. Administrativně spadá pod město Kostnice; ...

Rýnské vodopády: Vodopády na Rýně jsou zážitkem hlavně na začátku léta, kdy začíná tát sníh. Řeka, která je v ...

St. Gallen: Toto hospodářské středisko vých. Švýcarska bylo pojmenováno po irském mnichovi Gallusovi, který ...

Fotografie

Svycarsko_Mainauluzern-15Rigi 4