Švýcarsko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Švýcarsko, přírodní a kulturní památky UNESCO

zermatt - 5

přírodní a kulturní památky zapsané na seznam UNESCO
nejkrásnější místa, zajímavosti, zvláštnosti i gastronomie


 

Program zájezdu

1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den: Ráno příjezd do Švýcarska. Návštěva hlavního města BERNU , jehož staré město malebně situované v meandru řeky Aary bylo zapsáno na seznam Unesco už v roce 1983. Procházka historickým jádrem města. Odjezd k Ženevskému jezeru, kde se podíváme na terasovité vinice oblasti LAVAUX. Viniční trasy podél jezera pocházejí z 11.stol. a na seznam světového dědictví byly zapsány v roce 2007. Možnost ochutnávky mimořádně kvalitních vín této oblasti. Procházka vinicemi nebo okružní jízda turistickým vláčkem. K večeru odjezd do WALLISU do Saas Grund na ubytování a večeři.
3.den: Po snídani výlet do ZERMATTU . Z Täsche do Zermattu pojedeme vláčkem. V Zermattu možnost vyjet zubačkou na vyhlídkovou plošinu Gornergrat do výšky přes 3 000 m n.m., odtud se naskýtají nezapomenutelné výhledy na Matterhorn , Monte Rosu a další čtyřtisícovky. K večeru návrat na ubytování a večeři. Večer pro zájemce ochutnávka typického švýcarského sýrového jídla raclette a místního vína.
4.den: Po snídani odjedeme do Rhonského údolí a lanovkou vyjedeme na Fiescherhorn, který skýtá jeden z nejkrásnějších výhledů na oblast Aletschského ledovce. Uvidíte největší alpský ledovec Aletschgletscher s typickými rysy ledovcové oblasti. Areál Jungfrau–Aletsch-Bietschhorn byl zapsán na seznam UNESCO v r. 2001. Odpoledne dle zájmu možnost koupání v termálních lázních Brigerbad nebo návštěva města Brig. Návrat na ubytování a večeři.
5.den: Po snídani odjezd do Ementálského údolí, kde se podíváme na ukázkovou sýrárnu, ochutnávka a možnost nákupu sýrů. V tomto údolí navštívíme také nejznámější výrobnu sušenek značky Kambly, spojenou s ochutnávkou mnoha druhů. Odjezd do ST. GALLEN , kde navštívíme benediktýnské opatství z doby karolínské. Zdejší klášterní knihovna obsahuje jednu z celosvětově největších středověkých sbírek. Knihovna a klášter byly mezi prvními lokalitami na celém světě, které se staly součástí světového dědictví, a to již v roce 1983. Večer odjezd ze Švýcarska.
6.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Stravování:

česká strava připravovaná na místě českými kuchařkami

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 3x ubytování v penzionu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 3x polopenzi (česká kuchyně)
  • 1/1 pokoj (výjimečně, na ověření předem v CK)

Cena nezahrnuje

  • vstupy, lanovky a vlaky (celkem cca 180 CHF)

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 210 Kč)
  • 1/1 pokoj (omezený počet, na vyžádání v CK) (příplatek: : 800 Kč)

Zajímavosti

Bern: Hlavní město a srdce Švýcarska leží na řece Aara. Pro historický střed města jsou typická ...

Bernské Alpy:

Brig:

Grindelwald: Klimatické lázně nedaleko Interlakenu leží v nadmořské výšce 1038 m n.m. Městečko s 3500 ...

Jungfraujoch: Horská stanice ve výšce 3454 m n.m. (nejvyšší stanice železnice v Evropě), která je vlastně ...

Jungfrauregion: Velmi rozsáhlá lyžařská oblast pod slavnými vrcholy Jungfrau, Eiger a Mönch, táhnoucí se od ...

Luzern: Hlavní město stejnojmenného kantonu se poprvé připomíná jako rybářská osada již v r.840. Ta ...

Matterhorn: Jedna z nejkrásnějších hor Švýcarska (4478 m n.m.) se tyčí přímo nad Zermattem. Poprvé se jej ...

Saas-Grund:

St. Gallen: Toto hospodářské středisko vých. Švýcarska bylo pojmenováno po irském mnichovi Gallusovi, který ...

Täsch:

Valais: Nejrozsáhlejší švýcarská lyžařská oblast vzájemně propojených lanovek a sjezdovek ...

Zermatt: Na pomezí Švýcarska a Itálie se rozkládá jedna z nejžádanějších lyžařských oblastí s dominantou ...

Fotografie

Švýcarsko EigerŠvýcarsko MatterhornŠvýcarsko - Matterhornzermatt - 1zermatt - 14zermatt - 4zermatt - 5Svycarsko_Matterhorn_05

Zájezdy - Švýcarsko

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz